Nr. 1, 12 iunie
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosar: Filosofie analitică

Ce este pentru tine filosofia analitică?

pagină coordonată de Sorin Costreie,
Facultatea de Filosofie - București, costreie@rfil.ro

Introducere

Fragmentele de mai jos au fost date anomin de studenții anului II în urma solicitării mele de a caracteriza filosofia analitică. De amintit că eu nu le-am spus niciodată ce înseamnă acest lucru, ci doar am încercat să ilustrez prin modul în care am organizat cursul (Curs de filosofia limbajului), prin modul în care "am făcut filosofie la catedră".

Dacă ar fi să caracterizez acum ce înțeleg prin filosofie analitică, aș spune următoarele lucruri:
ea vizează un mod de a face filosofie și deci, distincția analitic-continental nu se aplică unor domenii, ci unui stil prin care o filosofie poate fi caracterizată mai mult sau mai puțin ca fiind analitică;
această caracterizare se poate face prin prisma gradului de claritate și precizie argumentativă la care a aderat autorul;
acest stil argumentativ se bazează pe o metodă de analiză conceptuală, în care un întreg (text, idee, propoziție, gând...) este 'spart' în elementele lui constitutive, urmând să se stabilească ce rol joacă aceste componente în economia întregului și cum pot fi ele însele analizate mai departe, fie ca elemente de sine stătătoare, fie să fie disecate mai departe în elemente constitutive.


 

Refuzul metafizicii
Cred că este caracteristic orientării de tip analitic refuzul metafizicii. Această caracterizare este dincolo de opoziția kantiană sintetic analitic. Această orientare cred că își are corespondentul în opțiunea nominalistă din cearta universaliilor.

Reziduu, denaturare, materialism

  • reziduu al filosofiei autentice

  • denaturarea adevăratei filosofii

  • abordează false probleme (vulgar vorbind se învârte în jurul cozii)

materialism pur, chiar dacă nu întotdeauna recunoaște acest lucru
Oare poate fi redus omul doar la latura sa materială, poate fi el comparat cu o mașină? E mult prea aridă și rece filosofia analitică (dacă poate fi numită “filosofie” în înțelesul adevărat al cuvântului “philia” și “sophia”) pentru sufletul omului. Pierdere inutilă de timp și energie este filosofia analitică.

Ce se învață la facultate
Filosofia analitică, în urma cursurilor urmate în anul I și II, devine oarecum sinonimă cu pragmatismul, cu analiza riguroasă, cu cercetarea problemelor care țin de aspecte științifice, o filosofie preocupată de noțiuni stricte, de principii verificabile, care interacționează în mare măsură cu știința.

Orizonturi limitate
Filosofia analitică e o pseudo-filosofie, expresia perfectă a mentalității moderne, materialiste, cu orizonturi limitate și risipită în detalii nesemnificative și neesențiale. Pretențiile acesteia de științificitate și seriozitate a cercetării mi se par ridicole. Ea este atât de artificială încât nu are nici o legătură cu realitatea autentică, vie a omului, cu dimensiunea lui de ființă spirituală și cu sensul vieții sale. Filosofia analitică îmi pare un simplu mod de a te ocupa de consituția, de structura năvoadelor și a pierde din vedere pescuitul, cum spunea un mare scriitor și poet.

Manieră și metodă
Filosofie analitică: specificitatea nu ține de obiectul cercetat, ci de modul în care obiectul este cercetat. opțiune către o anumită rigoare, atenția la folosirea cuvintelor, la felul în care lucrurile sunt spuse.

Metoda de lucru argumentativă
Sunt reticentă în a folosi sintagma de “filosofie analitică” pentru a mă referi la anumite domenii ca făcând parte din filosofia analitică. Sunt reticentă deoarece nu cred că anumite subdomenii nu includ lucrări care în totalitatea lor să poată fi înglobate sub această sintagmă. De exemplu “istoria filosofiei” pare a fi un subdomeniu care nu are ce căuta în familia “filosofie analitică”. Însă am întâlnit lucrări care deși prezintă o abordare istorică a temei sau presupun, pornesc de la săpături istorice, creează o lucrare “analitică”. Am în minte lucrări precum cea a lui Adams despre Leibniz, sau a lui Scott Soames pe Kripke care propun o reconstrucție a poziției filosofice respective dar presupunând și vehiculând o interpretare și a căror miză este dincolo de o “descriere acurată” a poziției respective. Ceea ce mi se pare a fi propriu filosofiei analitice este metoda de lucru, o metodă care caută să legitimeze prin argumente un anumit punct de vedere.

Legătura limbaj-realitate

O preocupare ce caută structuri în limbaj pentru a le pune în legătură cu structuri din realitate sau alte domenii.

Studiu realist britanic
Filosofia analitică este acea parte a filosofiei care se ocupă cu un studiu mai realist asupra fundamentelor cunoștințelor noastre. Este oarecum opusă filosofiei continentale și are ca leagăn Marea Britanie.

Despicarea cu sens a firului în 4
Filosofia analitică e acel nou stil de filosofie care se poate recunoaște în momentul în care îl vezi/auzi după modalitatea de abordare, de analizare, de despicare a firului în n+1 unde n (număr natural pozitiv) >1, după cât te țin puterile. Dificultatea de a depăși filosofia analitică e implicată tocmai de ceea ce spun mai sus (unde mai sus nu are nici o legătură cu transcendentul, ci cu rândurile de deasupra acestuia).
Ceea ce mi se pare relevant pentru descrierea a ceea ce este filosofia analitică este metoda abordată și nu subiectele, cum sunt în filosofia tradițională. Cu toate că s-au conturat niște subiecte clasice și în acest domeniu nu asta le face să aparțină filosofiei analitice. Cu toate că unul din aceste subiecte clasice este problema înțelesului, această dezbatere despre înțeles nu m-a făcut să înțeleg.
Un motiv (poate chiar motivul) pentru care am ales filosofia a fost dorința mea de a înțelege Această dorință trebuie să fie înțeleasă ca preluare din filosofie a unor structuri de gândire, pe care le pot interioriza și folosi apoi. Nu cred că am reușit să preiau vreo astfel de schemă de la autorii studiați, poate un pic de la Kripke dar mai ales pe filieră ontologică. Presupun însă că în urma lecturilor accentuate din filosofia analitică îți vei însuși această metodă și asta va sta drept structura de gândire pe care o caut eu.
Dacă nu prind ce este acel ceva care motivează această metodă a filosofiei analitice, toate discuțiile par neinteligibile și fără sens.


Notă: Intertitlurile aparțin redacției


Ce este pentru ei filosofia analitică?

 

 

 

Termenul filosofie analitică e ușor ambiguu și are cel puțin trei sensuri în general: de doctrină, metodă și tradiție

  1. doctrinele numite cel mai des „filosofie analitică” sunt pozitivismul logic și atomismul logic; mai general, termenul poate însemna filosofia limbajului comun, filosofia simțului comun sau un amestec al celor două. Această folosire avea sens cam până în anii 50 când cei mai proeminenți filosofi analitici erau angajați în câteva programe de cercetare asemănătoare și susțineau teze similare; dar acuma sensul acesta este înșelător pentru că foarte puțini din filosofii analitici contemporani mai aderă la vreuna din acele școli, ca să nu mai vorbim de toate odată.

  2. metoda filosofiei analitice este o abordare generalizată a filosofiei. Inițial asociată proiectului analizei logice a limbajului, azi ea pune accentul pe argumentare și demonstrație, evitarea ambiguităților și atenția pentru detalii. Astfel multe subiecte de cercetare filosofice au devenit specializări înguste și  precise, iar scrierile au devenit mult mai tehnice decât erau în trecut. Mulți critici ai filosofiei analitice spun că ea ar fi dus și la îndepărtarea filosofiei de scopul ei inițial, cercetarea „sensului vieții”. Pe de altă parte ea a adăugat rigoare și precizie ceea ce a dus la posibilitatea dezbaterilor, numărul filosofilor care vorbesc unul pe lângă altul a scăzut.

  3. tradiția filosofiei analitice a început cu Gottlob Frege, Bertrand Russell, G. E. Moore și Ludwig Wittgenstein la începutul secolului XX; ea îi inculde pe toți cei care lucrează în maniera lor. E caracterizată, firesc, de efortul de a clarifica problemele filosofice prin analiză logică și rigoare, adică prin metodă (vezi 2)

(Wikipedia)

 

comenteaza acest articol pe Forum

 

  Index Contact Numere anterioare Despre revista  
      Copyright FILOS © 2006   Toate drepturile rezervate    |    Webdesign by Lavinia