Nr. 1, 12 iunie
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosar:Etică aplicată

Pericolul filosofiei hip-hop

de Prof. dr. Valentin Mureșan, muresan@rfil.ro

 

   Se manifestă în ultima vreme, cu contribuția veselă a multor studenți și a unor profesori, o tendință firească spre filosofia ... aplicată. “Marile povestiri”, nu-i așa, au devenit obiceiuri intelectuale prăfuite. Studenții noștri trebuie atrași la cursuri, și o poți face numai cu lucruri ceva mai zglobii, care să nu-i solicite excesiv. Altfel, riscăm să ne fugă la privați! A-l studia acum pe Aristotel sau pe Kant (“cum făceau strămoșii noștri”) îndepărtează studentul. Și mai că te faci de râs dacă recunoști asemenea îndeletniciri aproape perverse. E la modă să spui că faci “JURNALISM”, “PI AR”, “PO”; dar dacă spui că faci “fi-lo-so-fie” sau “ma-te-ma-ti-că” te huiduiesc toți comentatorii tv.
      De aici strategia aducerii la zi: să facem și noi studii europene, nu filosofie; să facem etică aplicată, nu filosofie morală; să facem drept comunitar, nu filosofie politică. Strategia e naivă, căci ea se îmbată cu iluzia că vom putea concura în acest fel alte facultăți care prin natura lor sunt mai aplicate. Și aceasta cu prețul ... sacrificării filosofiei. Dar, până la urmă, de ce nu ar merita să facem acest sacrificiu dacă astfel am reuși să intrăm și noi în rândul lumii? Iar în România de azi dacă nu vinzi și nu te arăți la televizor, nu ești în rândul lumii! Reamintesc însă cu respect cititorului că în țările occidentale cu un învățământ superior serios, profesorii univesitari evită să apară la televizor pentru a nu se spune că ar coborî la nivelul unor comentarii vulgare sau că folosesc mijloace neacademice de captare a audienței, inspirate de vedetele de la Hollywood. Ei au datoria să devină celebri nu prin scandaluri sexuale sau opinii politice șocante, ci prin calitatea operei lor, evaluată de lumea restrânsă a experților. Dar, ni se va spune iar, studenților noștri le place să vorbească despre avort, le place să comenteze “savant” gesturile politicienilor (se uită doar și ei la televizor și îi văd pe “cei ce contează”). De ce să nu le facem și lor pe plac? Căci tot ceea ce le maximizează plăcerea e bine pentru studenți!
      Când americanii au introdus “etica aplicată” în programele academice au gândit și ei, oarecum, în acești termeni oportuniști, dar i-au spus imediat “filosofie pop”, recunoscând că menirea ei e atragerea unui număr cât mai mare de studenți spre departamentele de filosofie aflate în criză. Business is business. Dar ei nu l-au exilat din această cauză pe Aristotel, nici nu au încetat să-l mai comenteze pe Kant. Dimpotrivă, numărul publicațiilor de etică teoretică e enorm. Ei pot vorbi de “etică aplicată” pentru că dezvoltă simultan și fundalul teoretic sau metodologic al acesteia. Ei au dezvoltat o interfață prietenoasă între marile teorii etice și potențialii beneficiari externi (spitale, presă, etc.), o interfață ce constă dintr-o serie de metode neconvenționale și adaptabile: principiismul, narativismul, cazuistica morală, etica drepturilor, etica situațională, consultanța morală, morala comunicațională etc. Noi vrem să vorbim despre aplicarea “eticii virtuții” în orientarea morală a mass-media fără să avem nimic în limba română despre etica lui Aristotel și aproape nimic semnificativ despre așa-zisa etică actuală a virtuții. Și mai spunem că nici nu avem nevoie de așa ceva ... Hilar!
        Când bioeticienii au contestat relevanța directă pentru munca lor a marilor teorii etice, ei au lucrat ani de zile la metode noi de decizie morală, cum ar fi “principiismul”. A auzit cineva la noi de “principiism”? Nu, noi vrem să aplicăm etica fără a ști ce e etica. Marea problemă a comunității noastre filosofice - în ceea ce privește etica aplicată - nu are legătură cu “aplicarea”, ci cu “etica”. Noi sugerăm studenților că pentru a face etică aplicată le sunt suficienți cei șapte ani de-acasă sau câteva scheme simple de evaluare. Nu întâmplător o specialistă în biologie, invitată la o conferință de bioetică în Facultate, nu a scos nici un cuvânt despre etică, în aprobarea întregii asistențe: probabil toți erau convinși că vorbise chiar despre bioetică.
Evident, cursurile de etică aplicată trebuie făcute într-o facultate de filosofie. Dar cum? Nu cred că ele trebuie văzute ca un substitut pentru studiul atent al filosofiei morale, clasice și contemporane. Nici nu trebuie să se reducă la câteva teme tradiționale (avortul, eutanasia etc.) în care se exersează aplicarea unor principii, de regulă suprasimplificate, ale marilor teorii etice. Nu cred nici că filosofii ar putea să se instituie în “supraexperți” care să dicteze medicilor sau jurnaliștilor ce trebuie și ce nu trebuie să facă sub aspect moral. Cred, mai degrabă, că ele ar trebui să fie focalizate pe dezbaterea, dezvoltarea și asimilarea unor metode etice locale, adaptabile pentru bioetică, etica presei sau etica afacerilor, care să furnizeze nespecialiștilor scheme de evaluare morală suficient de nuanțate spre a-i face treptat capabili să judece ei înșiși mai corect în spațiul moral, fără a-i mai bate la cap cu teoria. În felul acesta filosofii se vor putea dovedi utili prin dezvoltarea propriei lor expertize, cea etică. Ei nu vor rămâne închiși în turnul de fildeș al teoriei etice, dar nici nu vor încerca să se substituie specialiștilor din diferite domenii extra-filosofice. Mă opun însă acelei exagerări care trece în derizoriu, cu acest prilej, chiar nucleul de bază al unei facultăți de filosofie - studierea serioasă și detaliată, cu un mare efort intelectual, a teoriilor etice și a marilor opere de filosofie morală pe motiv că ... trăim înt-o altă epocă, a vitezei și utilității. Sigur, noi, românii, trăim și în epoca manelei. Dar trebuie oare să manelizăm și universitățile? Universitățile franceze sau engleze își permit oare să se manelizeze? Nu cumva, din dorința de a avea cât mai mulți studenți și de a face față concurenței, riscăm să dizolvăm specificul unei facultăți de filosofie așa cum există el în tradiția europeană? Oare nu cumva, în loc să ne integrăm, ne dezintegrăm, devenind mult prea dâmbovițeni?

 

comenteaza acest articol pe Forum

 

  Index Contact Numere anterioare Despre revista  
      Copyright FILOS © 2006   Toate drepturile rezervate    |    Webdesign by Lavinia