Nr. 1, 12 iunie
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.U. (precenzie)

de Sebastian Grama, lect. dr. în Facultatea de Filosofie București, sebastian.grama@rfil.ro

 

    Ar fi aproape inutil să începem cu precizarea că Lixențiu Abertin este un pseudonim. Până acum nefolosit (dacă nu ținem seama de ID-ul unui e-mail rar consultat). Această încrucișare simbolică dintre un doctor miraculat (Inuențiu Boca, despre care vom vorbi cu alt prilej, poate) și un mare actor ajuns gardian de închisoare (Abertin, evident) nu are nici cea mai mică importanță. Inventatorul și cvasi-virtualul, deocamdată, purtător al pseudonimului în cauză nu seamănă cu nici unul dintre cei doi. L-am cunoscut destul de bine. Marile sale pasiuni au fost mecanica fluidelor și chimia industrială. În urma unor ani de consecvente eșecuri, a înțeles că nu are vocație și s-a mulțumit cu filosofia. Marți, 2 Mai 2006, mi-a dezvăluit secretele operei sale intitulate (provizoriu) Epistemologia Universalis.
Întinsa lucrare începe cu “Cartea distincțiilor”. Din care, în linii mari, înțelegem că nimic nu este la fel cu nimic. Fapt ilustrat și de amănuntul că nimic din această primă parte nu este nici reluat, nici utilizat în părțile ce îi succed.
Lixențiu Abertin continuă cu “Antihegel”. I se pare inacceptabilă o frază ca: “Silogismul este aici forma principală, și adesea avem de-a face cu un pedantism barbar care se înfățișează în toată rigiditatea lui” (G.W.F.Hegel, Prelegeri de istorie a filosofiei, trad. rom. de D.D.Roșca, vol.II, Editura Academiei R.P.R, București, 1964, p.526). Obscurantismul trebuie combătut. Numeroase citate din Russell, Ehrenfels, Carnap, Hayek și Popper, adunate la întâmplare, demască ineficiența ironiei ascunse în aserțiuni de felul “Facerea unei latrine este prezentată ca problemă împreună cu rezolvarea ei” (Ibidem). Exemple judicios alese demontează apoi afirmația că zisul “pedantism a ieșit din modă datorită instinctului și conștiinței nemijlocite a puerilității acestor aplicații” (Ibidem, p. 527). Nu-i adevărat.
Cea de-a treia parte se numește “I.T.Phi”. În rest, apar idei ca www, com, ro sau chiar ÿŰÿà_JFIF_d_d_ÿÛ_C. Pură speculațiune.
În fine, părțile a patra (“Matematica în versuri”) și a cincea (“Construcția noii limbi”) sunt destinate aplicațiilor. Fiecare beneficiază de câte un rezumat superfluu în câte o “Anexă”. Lixențiu Abertin:
-S-a propus construirea unui sistem matematic în versuri. Marele avantaj: apariția de noi operații. Astfel, respectând imperativele rimei, obținem: pentru adunare: scădare, înmulțare, împărțare; pentru scădere: adunere, înmulțere, împărțere; pentru înmulțire și împărțire: adunire și scădire; pentru radical adunal, scădal, înmulțal și împărțal. Recurent, avem, pentru adunare, radicare, pentru scădere, radichere sau radichelere, pentru înmulțire și împărțire - radichire sau radiculire. Apoi vin regulile de operare în formule compuse (polinoame, sau, dacă sunt în același timp ecuații, polinații; celelalte variante ar fi: formuloame, formulațiule, eculații, eculoame și respectiv formuliții); deci: înmulțire cu radical cu adunare va rezulta înmulțalare; radical cu înmulțire cu adunare va rezulta radiculirenare. Pornind de la aceste legi, în viitor există posibilitatea unor lacții despre fracții (“lacții” deoarece, în cazul de față, rima nu este comutativă și nu se putea spune bunăoară “lecții despre frecții”). În ce privește metrica versurilor, de ea se ocupă trigonometria, care nu pune mari probleme, văzându-se imediat că sinus e minus, dar și plus, admițând și variantele simius, plusius, minius ori simplus; în rest, cotangenta-i recurentă, iar tangenta bivalentă, justificându-se ușor expresiile covalentă, bitangentă, bicurentă și revalentă, însă nu și cocotangentă, bicucotangentă și bucocuvalentă, acestea nemaiținând de o trigonometrie bivalentă, ci de o bigonometrie trivalentă. O mică dificultate se ridică în trigonometria formelor lichide, ca de pildă un dodecaedru de apă, acesta căzând mai curând în sarcina trigonolitriei. Însă cea mai gravă aporie vine o dată cu geometria spațiului într-o singură dimensiune, mai întâi pentru că nu există corpuri dintr-o singură linie (exceptând linia industrială, care poate produce o mulțime de obiecte), apoi, admițând că s-ar putea construi un cub liniar, ne-am izbi de problema demonstrării, pentru aplicarea trigonometriei în formă monogometrică, a faptului că linia dreaptă are unghiuri, ceea ce nu s-ar putea face decât recurgând la operația de adunire, pentru aducerea la forma de plural unghiululor - și numai adunire deoarece știm că, adunându-le, le înmulțești, adică 1+1= 2, iar doi sunt mai mulți decât unul, deci s-a efectuat operația de înmulțire, care, cu adunare, dă adunire sau înmulțare, ceea ce este inacceptabil în aplicarea la funcțiurile descriind paralelipipedul în formă de linie dreaptă la unghi ascuțit>.
Apoi:
-(Proces verbal) Construcția noii limbi.
1. P.d.v. semantic. Fabricarea de cuvinte identice cu lucrurile desemnate. S-a propus construirea cuvântului “minge”. Cum mingea e de formă sferică, iar literele sunt în plan (deoarece nu există hârtie în relief), s-a optat pentru cuvântul “O”. În scopul evitării confuziei ce s-ar fi putut crea prin articulare (adică “O O”), s-a recurs la o dublă variantă: fie articolul se va pronunța și nota “i” (adică “i O”), fie mingea va primi UN mâner, acesta atrăgând după sine articolul respectiv, ansamblul rezultat fiind “un O” (adică “un minge”, corelativ cu “o mâner”) - formă-tip având aplicabilitate și din
2. P.d.v. sintactic. Teorema M-B (de la Mere și Bere), formulată pentru situația trecerii cuvintelor la numărul celălalt. S-au verificat posibilitățile de acordare logico-fonetică după funcția “Băr-(Bere)”, ducând la construcții de tipul: “Ana are două meri”, echivalent cu “în livadă se află doi mere”. Simetric, obținem “o băr” și “două bere”, admisibile fiind și formele “doi beri”, “un bere” și “două băr”.
3. P.d.v. pragmatic. Era necesară evitarea combinației fatale de mere cu bere, așa că s-a practicat o
4. Revenire la exemplul cu Mingea (un O sau i O). În virtutea asemănării de formă (sferică) dintre măr și minge, s-a stabilit, ca o regulă, pronunțarea, în cadrul aceleiași fraze, a cuvintelor Măr și Bere sub formele “i O băr” și respectiv, genitival, “un O bărilor”, ca și “un mările berelor” sau “doi bări ale merilui”. (...)

Astfel au fost prelucrate, până la urmă, toate posibilitățile fonetico-silogistice ale tuturor limbilor. Din cuvântarea de încheiere putem reține următorul fragment:
“A carilor un O penilui tu grimiticiop în cupili bof”>.
Pe ultima pagină, Lixențiu Abertin mai notează, optimist:
- Hipertext. Ai un cuvânt aici, îl cauți-n toate celelalte locuri unde apare. Fișezi, compui, rezultă: Capul de serie va organiza elementele se combină formând un mediu înconjurător ce se referă la deciziile adoptate cu entuziasm au scandat lozinci care în memoria colectivă constituind un substrat relevat prin aplicarea metodei cercetării menținând exigențele o dată fixate pe lamela internă și internațională socialistă protestând vehement la auzul, văzul, mirosul tipic al fructelor efortului depus pe marginea eprubetei. Astfel, accesul la informație este mult facilitat. O bibliografie alcătuită, pentru cutare teză, cu ajutorul hipertextului va tinde către adevărata condiție enciclopedică. Să presupunem că undeva este amintit simbolul înțelepciunii: bufnița. În acest punct, autorul dispunând de avantajele informaticii trimite, printr-o notă de subsol, la toate lucrările ce vorbesc despre bufniță. Drept urmare, cititorul este îndrumat către manuale de zoologie, manifeste ecologiste, volucrarii, etc. În plus, motivul bufniței este, la rându-i, corelat cu diverse altele, or un autor serios nu poate lăsa deoparte nimic din ceea ce are legătură cu tema sa. Bufnița, bunăoară, este o pasăre de noapte. Noaptea îi exaltă pe romantici. Romanticii se opun clasicilor. Clasicii preferă, se știe, armonia. Armonia conjugală este esențială. Esențială este libertatea. Libertatea opiniei este garantată prin lege. Legea este un cod. Codul este un pește. Peștele este o viețuitoare. Viețuitoare este și bufnița. Iată cercul deja închis, iată enciclopedia. Bibliografia enciclopedică sprijinită pe binefacerile hipertextului reprezintă începutul unei ere noi în activitatea cărturărească. Un text de 4 pagini va fi susținut de cel puțin 10000 de note de subsol și va fi urmat de o listă bibliografică (selectivă) de cel puțin 7000 de titluri. Alte două avantaje decurgând de aici ar fi : 1) democratizarea culturii (pentru că oricine se bucură de hipertext poate scrie orice) și 2) eliminarea definitivă a lucrărilor lipsite de interes. Căci nu va mai conta nicicum faptul că avem în față opera unui om normal sau tribulațiile unui dobitoc, esențiale vor fi doar notele de subsol, a căror valoare va fi garantată de hipertext. Orice cretin capabil să apese pe câteva butoane va izbuti, grație informaticii, precum și demnității erudiției, să ne răsfețe cu minunății culturale. Perspectivele sunt următoarele : în 10 ani, textul principal diminuându-se mereu în favoarea subsolului bibliografic, rețeaua hipertextuală va ajunge să fie și ea dominată de subsoluri bibliografice (deoarece noile opere vor fi fost deja introduse în rețea). În 20 de ani, când toate lucrările din rețea vor fi exclusiv liste bibliografice, nimeni nu va mai avea nevoie să își piardă vremea scriind, ci se va rezuma să selecteze titlurile care au legătură cu tema dorită, imprimând apoi lista.
Cum nu va fi nevoie de publicarea sub formă de carte a rezultatului, lista va fi imediat reintrodusă în rețea, astfel rețeaua îmbogățindu-se cu o nouă combinație a elementelor ce se aflau deja în ea. Or, dat fiind că titlurile noilor combinații nu se referă decât la recombinarea celor vechi, ele vor putea fi eliminate și înlocuite cu numere. Astfel, în 30 de ani, rețeaua nu va mai cuprinde nici o plictisitoare îngrămădire de cuvinte, ci numai o listă de liste de numere. Dar, având în vedere că lista de liste de numere va fi ea însăși un număr cuprins de una din liste, sistemul se va simplifica, evident, renunțând la listele de liste și lăsând numai o simplă listă de numere, ușor de accesat. În fine, pentru ca totul să fie perfect, organizarea să fie impecabilă, numerele vor fi puse în ordine crescătoare. Atunci, rezultatul va fi, desigur, absolut, anume șirul numerelor naturale>.
Opera lui Lixențiu Abertin va merita cheltuiala.

 

comenteaza acest articol pe Forum


Alte articole de același autor:

Ai noștri (nr. 1)

O problemă de limbaj (nr. 2)

Sub noul sediu al facultății de filosofie a crescut un dinte (nr. 3)

Note asupra sensului "creației" la Anselm de Canterbury și la Henry Bergson (nr. 4)

Un ciob din Delos  (nr. 5)

Interviu: Spațiul public și filosofia (nr. 6)

dialog_underground.tl  (nr. 6)

Monitorizarea monitorizării mele (nr. 7)

      Aviz amatorilor (nr 8)

      SaP (Nr. 9)

      HESTUGMA (Luni nr. 10)

 

  Index Contact Numere anterioare Despre revista  
      Copyright FILOS © 2006   Toate drepturile rezervate    |    Webdesign by Lavinia