Nr. 1, 12 iunie
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Și totuși, ce s-a discutat?

 

În intervenția “Semantic Necessity” din cadrul Colocviului, Kit Fine a propus o nouă interpretare a operatorului modal „necesitate” ca necesitate semantică. Această necesitate ar sta în sensul cuvintelor și ar diferi de la o expresie la alta. Există fapte semantice și putem stabili referenții lor uitându-ne la adevărurile semantice. Kit Fine propune și o regulă pentru a ne da seama ce anume este necesar semantic și ce nu: cu necesitate zăpadă,alb („zăpada este albă” e adevărată dacă și numai dacă alb e adevărat despre denotatul lui zăpadă) unde cu necesitate zăpadă,alb este operatorul de necesitate semantică ce se aplică doar termenilor „zăpadă” și „alb”. Soluția lui Fine (the chaining rule) are avantajul unei ieșiri din puzzle-ul inducției, potrivit căruia a afirma că „zăpada e albă” ar fi fost o confirmare a faptului că ciorile sunt negre. (L.M.)

Michael Detlefsen, Univ. of Notre Dame, Indiana, SUA
Reflections on Proof / Reflecții asupra Demonstrației

Prezentarea arată că baza demonstrării teoriei analizei matematice a fost aritmetizarea sa. În final se arată că aritmetizarea unei teorii îndeplinește condiția necesară unei bune demonstrații: puritatea. M.D. parcurge cronologic teoriile mai multor matematicieni și filosofi ai matematicii cu privirea la conceptul de „puritate a demonstrației” de la Aristotel la Bolzano, trecând prin Newton, Descartes, McLaren, Wallis - de la delimitarea strictă a domeniilor matematicii până la acceptarea aritmetizării / analiticizării matematicii. Aici stă cheia unei demonstrații obiective: în aritmetizarea subiectului său. (L.M.)

Adrian Miroiu, SNSPA
Majority Necessity / Necesitatea majorității

Pentru a putea formaliza logic situațiile care apar în viața politică legate de o majoritate simplă de votanți, prof. Miroiu propune folosirea operatorului modal „necesitate” cu o definiție ajustată:”F e necesar ddacă F e adevărat în mai mult de 50% din lumile posibile”. Cum însă orice logică modală are nevoie de doi operatori, pentru „posibil” va fi următoarea definiție „F e posibil ddacă există cel puțin o lume posibilă la care F e adevărat (adică mai mare de 50%)”. Cu acești doi operatori și prin îndeplinirea a trei cerințe (regula majorității, anonimitatea și responsivitatea) se poate construi o logică trivalentă (cu -1, 0 și 1 ca valori de adevăr) prin care să dăm seama rațional nu doar de ceea ce se petrece în alegerile democratice, ci și de ceea ce este posibil. Practic, această logică ar da limitele opțiunilor în cadrul unui proces democratic. (L.M.)

Sorin Costreie, Fac. de Filosofie - București
Proper Names & Definite Descriptions. Frege vs Russell / Nume proprii și descripții definite

Prof. Costeie realizează o prezentare teoretică a istoriei colaborării și disputei Frege - Russell. Cercetărilor proprii ale lui Frege (Begriffschriften) le urmează schimbul de idei și reformulărilor din cadrul dialogului cu Russell (Sinn und Bedeutung - Frege și Principia Matematica-Russell). Russell, la rândul său, va reformula ulterior individual problematica, izolând funcția logică a descripțiilor definite în On descriptions. Acest lung traseu fundamental ilustrează sensurile diverse și rolul contextului în specificarea înțelesului numelor proprii și descripțiilor definite. Ambivalența atributiv-referențial sugerează că și pentru descripțiile definite, înțelesul depinde de relațiile specifice/pragmatice stabilite de vorbitor/receptor. (M.C)

Gabriel Sandu, CNRS, Paris, Franța
Accidental Modalities / Modalități accidentale

Apărut mai întâi ca argument filosofic, paradoxul lui Fitch este disputat de 40 de ani în logica epistemică: prin deducție logică în NK, doar din premizele verificaționismului (orice adevăr ar putea fi știut) și a non-omniscienței (există ceva necunoscut), rezultă că nu poate exista nimic necunoscut.
Prof. Sandu propune simultan o explicare a paradoxului și o analiză a necesităților accidentale (ex: “Socrate a trăit 81 de ani”), într-o logică temporală ce redefinește conceptele modale pentru a da seama și de adevărul: “până când a murit, nu era necesar ca Socrate să trăiască 81 de ani”. Pentru aceasta, premiza verificaționistă este reformulată: orice adevăr va fi cunoscut în viitor, dar simultan se definește non-determinismul: nu în toate lumile cu același trecut este cazul ca în viitor aceleași fapte (necesități acidentale) să se fi întâmplat la T, unde T este ulterior prezentului. (M.C.)

Mircea Dumitru, Fac. de Filosofie -București
Conceivability Arguments / Argumente bazate pe conceptibilitate

În cadrul unui proiect extins de studiere a modalităților în filosofia minții, prezentarea urmărește în detaliu pașii unui argument bazat pe conceptibilitate: Enunț epistemic (”poate fi imaginat sau s-ar putea afla că”) , Enunț modal (”Este posibil să existe așa ceva”), Teză reală (”deci nu este necesar ..”). Un argument clasic de acest fel este cel al zombiului, androidul fără conștiință sau persoana fără qualia, clasicii filosofiei minții. Alături de cercetările lui S. Kripke, K. Fine, schema argumentelor evidențiază problematica logico-filosofică a conceptibilității, unde se îndreaptă și obiecțiile materialiste.(M.C.)

Adrian Paul Iliescu, Fac. de Filosofie - București
The Nash Problem and its Applications to Constitutional Negotiations / Problema Nash și aplicarea sa în negocierile constituționale

Problema lui Nash apare atunci când doi oameni (instituții, firme) cu puteri de negociere diferite intră în negociere creându-se astfel o situație evidentă de inegalitate. Rezultatul negocierii este dat de coordonatele pătratului cu arie maximă ce se înscrie în arcul de cerc cu rază 1 în planul coordonatelor dat de pozițiile celor doi negocianți. Soluția astfel obținută satisface ambele părți în mod maxim, dar soluția matematică nu se aplică mereu. Prof. Iliescu a prezentat un caz în care situația inegală dintre participanți duce la o posibilă încălcare a drepturilor fundamentale. Când se fac negocieri constituționale de pildă, dacă jucătorii mari sunt mulțumiți cu status-quo-ul, ei vor avea un avantaj incontestabil în negocieri; dacă și-ar exercita dreptul de exit, ei ar obține oricum ceea ce vor. Astfel, cei cu avantajul strategic vor putea ieși oricând din negociere iar drepturile fundamentale ale jucătorilor mici (fiind vorba de negociere constituțională) vor fi afectate. (L.M.)

Valentin Mureșan, Fac. de Filosofie - București
Of 'What Is Said' and 'What Is in' in Aristotle's Happiness. / Despre “A se spune despre” și “A fi în” pentru ‘fericire’ la Aristotel.

Există o dezbatere curentă în ceea ce privește interpretarea conceptului de fericire (eudaimonia) la Aristotel: externaliștii cred că fericirea ar fi o singură virtute intelectuală și anume viața contemplativă; internaliștii consideră că fericirea ar fi activitatea ce exprimă mai multe virtuți intelectuale și etice. Pentru a putea decide între aceste două interpretări, prof. Mureșan ne propune un test lingvistic bazat pe distincția a spune despre și a fi în subiect . Testul se bazează pe viziunea lui Aristotel din Categorii și este cel mai fidel gândirii Stagiritului asupra proprietăților predicabile. În urma aplicării acestui test, reiese că viața contemplativă și etică este esențială fericirii dar fericirea se poate exprima și prin alte virtuți . (L.M.)

Mihail Radu Solcan, Fac. de Filosofie - București
Machine Translation Errors: A Philosophical Examination / Erorile de traducere automată -o examinare filosofică

Prof. Solcan analizează filosofic mai multe programe open-source de traducere automată dintr-o limbă într-alta. Există trei abordări posibile în conceperea unui astfel de program: traducerea directă (folosind dicționare), transferul (folosind arbori sintactici Chomsky) și apelul la interlingua (un limbaj intermediar între cele două limbi de tradus, un fel de limbaj al înțelesurilor). Mai multe exemple arată eșecurile acestor abordări, cu accent final pe traducerea titlurilor și a limbajului figurat. Soluția propusă de prof Solcan pentru îmbunătățirea acestor programe de traducere ar fi crearea unei baze de date cu înțelesuri relative la context. Această bază de date ar fi uriașă dar finită, deci fezabilă. Concluzia prezentării: “mai puțină sintaxă și mai mult sens!” (L.M.)


Responsabili de ediție: Lavinia Marin și Marian Călborean. Mulțumim dlui Mircea Dumitru, Filosofie - București pentru tot sprijinul acordat

 

comenteaza acest articol pe Forum

 

  Index Contact Numere anterioare Despre revista  
      Copyright FILOS © 2006   Toate drepturile rezervate    |    Webdesign by Lavinia